II Goddess Durga Chalisa II

Namo Namo Durge Sukh karani, Namo Namo ambe Dukh harani I

Nirakar hai jyoti tumhari, Tihun lok pheli ujayari I

Shashi lalat mukh mahavishala, Netra lal bhrikutee vikarala I

Roop Matu ko adhika suhave, Daras karat jan ati sukh pave I

Tum sansar shakti laya kina, Palan hetu anna dhan dina I

Annapurna hui jag pala, Tumhi adi sundari Bala I

Pralaya kala sab nashan hari, Tum gauri Shiv-Shankar pyari I

Shiv yogi tumhre guna gaaven, Brahma Vishnu tumhe nit dhyaven I

Roop Saraswati ko tum dhara, De subuddhi rishi munina ubara I

Dharyo roop Narsimha ko amba, Pragat bhayin phar kar khamba I

Raksha kari Prahlaad bachayo, Hiranakush ko swarga pathayo I

Lakshmi roop dharo jag mahin, Shree Narayan anga samihahin I

Ksheer sindhu men karat vilasa, Daya Sindhu, deeje man asa I

Hingalaja men tumhin Bhavani, Mahima amit na jet bakhani I

Matangi Dhoomavati Mata, Bhuvneshwari bagala sukhdata I

 

Shree Bhairav lara jog tarani, Chhinna Bhala bhav dukh nivarani I

Kehari Vahan soh Bhavani, Langur Veer Chalat agavani I

Kar men khappar khadag viraje, Jako dekh kaal dar bhaje I

Sohe astra aur trishoola, Jate uthata shatru hiye shoola I

Nagarkot men tumhi virajat, Tihun lok men danka bajat I

Shumbhu Nishumbhu Danuja tum mare, Rakta-beeja shankhan samhare I

Mahishasur nripa ati abhimani, Jehi agha bhar mahi akulani I

Roop karal Kalika dhara, Sen Sahita tum tin samhara I

Pan garha Santan par jab jab, Bhayi sahaya Matu tum tab tab I

Amarpuni aru basava loka, Tava Mahirna sab rahen asoka I

Jwala men hai jyoti tumhari, Tumhen sada poojen nar nari I

Prem bhakti se Jo yash gave, Dukh-daridra nikat nahin ave I

Dhyave tumhen jo nar man laee, Janam-maran tako chuti jaee I

Jogi sur-muni kahat pukari, Jog na ho bin shakti tumhari I

Shankar Aacharaj tap keenhon, Kam, krodha jeet sab leenhon I

Nisidin dhyan dharo Shankar ko, Kahu kal nahini sumiro tum ko I

Shakti roop ko maran na payo, Shakti gayi tab man pachitayo I

Sharnagat hui keerti bakhani, Jai jai jai Jagdamb Bhavani I

Bhayi prasanna Aadi Jagdamba, Dayi shakti nahin keen vilamba I

Mokon Matu kashta ati ghero, Tum bin kaun hare dukh mero I

Aasha trishna nipat sataven, Moh madadik sab binsaven I

Shatru nash keeje Maharani, Sumiron ekachita tumhen Bhavani I

Karo kripa Hey Matu dayala, Riddhi-Siddhi de karahu nihala I

Jab lagi jiyoon daya phal paoon, Tumhro yash mein sada sunaoon I

Durga Chalisa jo gave, Sab sukh bhog parampad pave I

 

 

Reference: http://www.indif.com/

about author
Leave a Reply